Øvinger

Mandager og torsdager er korpsdager. 
Vi øver på Lundehaugen ungdomskole,
Individuell opplæring skjer i fortrinnsvis i regi av Sandnes Kulturskole (påmelding).

Aspiranter

Det første året i korpset er man aspiranter.
Individuell instruksjon 1 gang pr. uke (kulturskolen).
Fellesøving med aspirantgruppa 1 gang pr. uke, torsdager kl. 1630-1730.

Juniorer

År 2 og 3 i korpset er man juniorer.
Individuell instruksjon 1 gang pr. uke (kulturskolen).
Fellesøving med juniorgruppa 1 gang pr. uke, torsdager kl. 1730-1930.

Hovedkorpset

Individuell instruksjon 1 gang pr. uke  (kulturskolen).
Fellesøving 1 gang pr. uke, torsdager. kl. 1730-1930.
Gruppeøvelse enkelte mandager

Ekstraøvelser

Ekstra øvinger blir avholdt i forbindelse med f.eks.  17. mai eller konkurranser som RM.Søk
Driftes av Styreportalen AS