Hva koster det å gå i korpset?

Kontigent pr. halvår Uten søskenmoderasjon Med søskenmoderasjon
AspirantKr.  450 Kr.  350
JuniorKr.  900 Kr.  800
HovedkorpsKr.  900 Kr.  800

Enkeltundervisning

Det er Sandnes Kulturskole som fortrinnsvis står for den individuelle opplæringen av musikantene, og medlemmene melder seg inn der så fort som mulig. Elevene søker på skjema via www.sandneskulturskole.no

Annet

I forbindelse med reiser og arrangementer så kan det dukke opp egenandeler, alt etter hvor mye korpset er i stand til å skaffe av inntekter fra f.eks. dugnader.
Søk
Driftes av Styreportalen AS