Søk

Hva koster det å gå i korpset?

Kontigent pr. halvår Uten søskenmoderasjon Med søskenmoderasjon
AspirantKr.  450 Kr.  350
JuniorKr.  900 Kr.  800
HovedkorpsKr.  900 Kr.  800

Annet

I forbindelse med reiser og arrangementer så kan det dukke opp egenandeler, alt etter hvor mye korpset er i stand til å skaffe av inntekter fra f.eks. dugnader.
Driftes av Styreportalen AS