Velkommen til Ganddal Skolekorps

Vil du bli med å spille med oss?
Registrer deg

Korps
=
Talentutvikling + livslang læring + ingen reservebenk

Bli med da vel!

FINN DITT INSTRUMENT
Torsdag 15.februar 2024
klokken 1800
Lundehaugen Ungdomsskole.

Det er viktig at en voksen også blir med.

HVA SKJER DEN FØRSTE TIDEN?
Frem til sommeren dreier det seg om “å komme i gang”. Vi har timer med enkeltundervisning en gang pr. uke. Dette er øvelser som handler om å bli kjent med instrumentet og med stort fokus på spilleglede. Fra høsten av blir du aspirant og starter med fellesøvelser i tillegg til individuell opplæring.

Samspill

Barna lærer av hverandre og gjør hverandre gode.

Mestring

Barnet lærer å spille et instrument, utvikler seg hele tiden og opplever mestring.

Fellesskap

Barna er gode med hverandre, og skaper vennskap for livet på øving, turer, kurs, seminarer.

Alle er med

Hvert barn starter på sitt nivå og alle er likeverdige.

Trygghet

Gi barnet en trygg oppvekst og en hobby for livet.

Hvilket instrument liker du?

Bli med og spill med oss
Registrer deg i skjemaet og bli med i korpset.
Lundehaugen Ungdomsskole
Haugen 12, 4323 Sandnes
Søk
Driftes av Styreportalen AS