LYST TIL Å SPILLE I GANDDAL SKOLEKORPS


OPPSTARTSSEMINAR MED PRØVESPILLING AV INSTRUMENT 

Lørdag 26. september kan du prøve hvordan det er å spille i korps. Da arrangerer vi oppstartsseminar for nye aspiranter i Gand Kirke 09:00 til 13:00.

Her kommer vi litt i gang og du får bli kjent med instrumentet og resten av aspirantkorpset. Du får utdelt instrument og vi lærer våre første toner. Vi avslutter med en hentekonsert for familien klokken 12:30

PÅMELDING

For informasjon om påmelding og instrumentvalg se korpsets Facebookside, eller ta kontakt med leder Dag Bjåstad. Frist for påmelding er onsdag 23. september.

ASPIRANTÅRET

Aspirantene starter med enkeltundervisning typisk mandag eller torsdag. Etterhvert blir det fellesøving for aspirantene på Ganddal Skole torsdager 16:30 til 17:30. 17. mai 2021 vil årets aspiranter rykke opp til juniorkorpset.


Du finner mer detaljert informasjon lengre nede på denne siden


<<<<< PÅMELDING ASPIRANTER HER >>>>>
HVILKET INSTRUMENT LIKER DU BEST?

Er det litt vanskelig å bestemme seg for hvilket instrument du har lyst til å spille?

Her er linker til presentasjoner av forskjellige instrumenter som kanskje kan hjelpe deg med å ta et valg:


FLØYTE:

https://www.youtube.com/watch?v=BMpYbrL7wS05 GODE GRUNNER TIL Å BLI MED OG SPILLE I KORPS

1. SAMSPILL

Det å lykkes sammen er viktigst i skolekorpset. 

Barna lærer av hverandre og gjør hverandre gode.

2. MESTRINGSFØLELSE

I skolekorpset lærer barnet ditt å spille et instrument. 

Alle liker å mestre, og øvelse gir mester.

3. ALLE ER MED

Hvert barn starter på sitt nivå og alle er likeverdige.

4. FELLESKAP

På turer, kurs og seminarer møtes barna på tvers av alder og får venner for livet. 

Foresattes medvirkning gir en unik mulighet til å bli kjent med de andre barnas foresatte. 

Barnet synes det er kjekt at du er med!

5. TRYGGHET

Gi barnet en trygg oppvekst og en hobby for livet.

GANDDAL SKOLEKORPS


VELKOMMEN

Vi ønsker nye aspiranter og foreldre velkommen til Ganddal bydel
sitt skolekorps. Her er litt kort informasjon om korpset og hvordan oppstarten blir for aspirantene. Vi håper alle blir fornøyd med instrumentet de får tildelt. Det er ikke alltid alle kan få førstevalget sitt, det styres av tilgang på instrumenter og hvordan besetningen er i korpset.


OPPSTARTSEMINAR LØRDAG 26. SEPTEMBER

Lørdag 26. september klokken 09:00-13:00 har vi oppstartseminar i Gand kirke. Her kommer vi litt i gang og blir kjent med instrumentet og resten av aspirantkorpset. Du får utdelt instrument og vi lærer våre første toner. Vi avslutter med en hentekonsert for familien klokken 12:30.


KORT OM GANDDAL SKOLEKORPS

Korpset står for meningsfull og positiv fritidsaktivitet og står for verdier som engasjert, inkluderende og inspirerende. Vi sprer glede til våre omgivelser med glade opptredener, konserter og flott musikk året gjennom, ikke minst på nasjonaldagen. Takket være en engasjert dirigent er korpset i en flott musikalsk utvikling og god vekst. I korpset opplever vi spilleglede, samhold, turer i inn- og utland, festivaler, uniform, øving, konkurranser, marsjering, latter, trygghet, seminarer, opplevelser, konserter, samarbeid, 17. mai, mestring, moro, læring, inkludering, vennskap og samspill…. 


HVA FÅR DU

Du får god profesjonell musikkopplæring og instruksjon 

Du får låne instrument, uniform og effekter, korpsgenser, alt med forsikring. 

Du får medlemskap i NMF, sosiale tilstelninger, samt støtte til sommerkurs og turer.


ASPIRANTÅRET

Aspirantene starter med enkeltundervisning typisk mandag eller torsdag. En undervisningstime varer i 20 minutter. Dette er øvelser som handler om spilleteknikk, å bli kjent med instrumentet og har stort fokus på spilleglede. Etterhvert blir det fellesøving for aspirantene på Ganddal Skole torsdager 16:30 til 17:30.


17. MAI ER KORPSDAG

17. mai 2021 vil årets aspiranter rykke opp til juniorkorpset som spiller sammen med hovedkorpset i barnetoget og i folketoget. HVA INNEBÆRER KORPS


FELLESØVELSER, ENSEMBLE- OG GRUPPEØVELSER

Hver torsdag har vi fellesøvelser på Ganddal skole. I tillegg til vanlige fellesøvelser har vi to seminarer med overnatting og noen ekstra øvelser i forbindelse med enkelte opptredener. For de som har vært med lengst er det ensemble- og gruppeøvelse på mandager.


INDIVIDUELL OPPLÆRING

Det er Sandnes kulturskole som fortrinnsvis står for den individuelle opplæringen av musikantene, og medlemmene melder seg inn der så fort som mulig. Elevene søker på skjema via www.sandneskulturskole.no. De som ikke får plass på kulturskolen må gi tilbakemelding om det, så løser vi det i korpsets regi. 


ØVING HJEMME

I tillegg til at korpsingen deltar på øvinger og individuell opplæring, forventes det en viss innsats med hjemmeøving for å oppnå musikalsk mestring og fremgang.


KONSERTER, TURER OG KONKURRANSER

Vi deltar årlig på en til to konkurranser og konserter. Hvert år reiser vi på en sommertur. Annen hvert år er dette en litt lengre tur, gjerne til utlandet. 


HVA KOSTER DET

Medlemskontingent 1800,- (aspiranter får 50% rabatt første året).

Egenandel turer og andre arrangement.

Kulturskolen sin instrumentopplæring koster p.t. 1575,- pr. semester.


ER DET MYE DUGNAD

Nei, men det koster jo å drive et korps, så litt må det jo bli.

Skolekorpset står for tilsynsvakten på Ganddal barneskole og Lundehaugen ungdomsskole. I tillegg så er det selvsagt normal oppfølging av barna som i alle andre fritidsaktiviteter.


HUSK

Musikanten må melde seg inn på Sandnes kulturskole på sitt instrument. www.sandneskulturskole.no

Med vennlig hilsen

Dirigent og Styret i Ganddal skolekorps